Driftavbrott/felanmälan

Driftstörningar

Inga driftstörningar

Planerade avbrott

MORGONGÅVA

Allévägen Morgongåva, uppdatering av fjärrvärmenätet. Grävning har påbörjats.

 

MORGONGÅVA

Arbete på fjärrvärmenätet som påverkar leveransen av fjärrvärme. Det gäller värme och varmvatten. Kallvatten påverkas ej.   

Fastighetsägare ansvarar för att meddela hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Datum för arbete: Tisdag 2022-08-02
Tidpunkt för arbete: kl. 08.00 – 15.00

Driftstopp 700x419

Felanmälan

0224 – 576 00

Telefon öppen måndag-fredag mellan
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Akuta ärenden under lunchtid: 0224-576 35

Övrig tid:

Mer information finns under

Kontakta oss om du har frågor