Driftavbrott/felanmälan

Driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Planerade avbrott

Inga planerade driftavbrott

Driftstopp 700x419

Felanmälan

0224 – 576 00

Telefon öppen måndag-fredag mellan
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Akuta ärenden under lunchtid: 0224-576 35

Övrig tid:

Mer information finns under

Felanmälan solel:

Felanmälan övrigt:

Kontakta oss om du har frågor