VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elkostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MERNätpriser

Effektpris 
Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.

Amperstorlek              
Årsavgift kr/år                      
Överföringsavgift kr/kW
16 A
950
104,00/43,00
20 A
1 580
104,00/43,00
25 A
2 150
104,00/43,00
Effekttariff beräknas på de fem högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov - Mars vardagar kl  7-19     104,00 kr/kW inkl. moms.
April - Okt  vardagar kl  7-19      43,00 kr/kW inkl. moms.
 

 Amperstorlek                  
Årsavgift kr/år                         
Överföringsavgift öre/kWh
Lägenhet
0
73,00

Myndighetsavgifter till kommer
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.Det finns tre typer av myndighetsavgifter: 
· Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms (9,50  kr exkl moms)
· Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms) 
· Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)
(Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).