VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elkostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MERVärme

Fjärrvärme

Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. I stället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.   

Fjärrvärmen luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, eftersom tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten är hög. 

I Energimyndighetens rapport "Energiläget 2015"  kan du läsa mer om fjärrvärmen i Sverige.

 

Anslutning och installationspriser 

Anslutningspriset fjärrvärme till er villa kostar idag normalt 50 000 kr inklusive moms. I det priset ingår fjärrvärmeledning ca 15 m och fjärrvärmecentral. En komplett anläggning som ersätter er nuvarande värmeanläggning.

Fastigheter som flerfamiljshus, industri eller lokaler offereras en fjärrvärmeanslutning beroende av anläggningsstorlek. 

Samtliga fjärrvärmekunder får efter platsbesök en komplett offert med totalpris för anslutning till fjärrvärmesystemet.

För mer information kontakta Anki Lugnér Tel 0224-57643 

 

ROT-avdrag 

Vid anslutning till fjärrvärmesystemet är det möjligt att få rotavdrag för den arbetskostnad som fjärrvärmeanslutningen medför. Rotavdrag görs enligt skatteregler och för de som är berättigade till det.

Offert fjärrvärmeanslutning innehåller rotavdrag och specificeras särskilt.

 

Konvertering till vattenburet system

Kontakta vår säljare Anki Lugnér tel 0224-576 43 för ytterligare information.

 

Serviceavtal

Fjärrvärmen levererar trygg och säker värme till ditt hus. Själva centralen är dock en teknisk installation och behöver regelbundet underhåll och utbyte av förslitningsdelar.

Med förebyggande underhåll blir fjärrvärmen ännu mer driftsäker och ekonomisk. En välskött anläggning blir mycket billigare i längden vilket är en god anledning till att teckna ett avtal om fjärrvärmeservice. Läs mer om Fjärrvärmeservice här eller kontakta SHEs kundtjänst på telefon 0224-576 10 för mer information.

 

Fjärrvärmelagen

2008 antog riksdagen en helt ny fjärrvärmelag som ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme.

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. Test.

Lagen ställer bland annat ökade krav på avtalen för fjärrvärme. Det innebär att de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme kommer att ändras. Just nu förhandlar Konsumentverket och de stora kundorganisationerna med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme om vilka ändringar som ska göras med anledning av den nya lagen.

Här kan du läsa lagen i sin helhet: 
Fjärrvärmelagen

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi och klimatrådgivare: Sala kommunHeby kommun

Kundklagomål  

Vid kundklagomål är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller  SHEs kundombud telefon 0224-57649.

Energipris: Nya kunder fr.o.m 2016-01-01, (oförändrat sedan 2014-01-01).

 

Taxorna baseras på föregående års förbrukning. Pris inkl. moms.

Årsförbrukning MWh 

Fast avgift SEK/år 

Rörlig avgift SEK/MWh 

Vintertid/övrig tid

 0-35

935/845 

 35-100

904/845 

 100-200

881/821 

 200-500

 0

868/805 

 > 500

 0

812/756 

*) Den högre kostnaden gäller under tiden november-mars och den lägre under april-oktober.