VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!
SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

LÄS MER

Aktuellt


Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavg

2018-02-27

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras en gång per år.Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.
Det finns tre typer av myndighetsavgifter: 
Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms  (9,50 kr exkl moms).
Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms) 
Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)
(Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).
Myndighetsavgifter faktureras en gång per år och Sala-Heby Energi Elnät AB har valt att göra det på fakturan som kommer i marsmånad.