VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!
SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

LÄS MER

Aktuellt


SHEs Miljöpris

2018-06-05

SHEs Miljöpris 2018

På världsmiljödagen den 5 juni delades SHEs miljöpris ut. Det är ett pris som instiftades i samband med att SHE fyllde 40 år som bolag och har nu delats ut under 4 år. Årets vinnare var Petterssons Fastigheter i Sala AB som representerades av Jan Pettersson, Håkan Bouvin, Thomas Pettersson. De har genom att konvertera värmesystemet till fjärrvärme tagit bort 180 m3 fossil olja per år.   

Motiveringen lyder:

Ett  lokalt företag som på ett förtjänstfullt sätt tagit ett stort Klimatkliv för en bättre miljö i Sala genom att ersätta oljeeldning med fjärrvärme för sina fastigheter på Hyttvägen i Sala.

Priset utdelades i samband med en lunch på SHE. Priset består utöver ett diplom med motivering av en penningsumma som Petterssons Fastigheter valt att skänka till Solskänkt, ett projekt som Solel i Sala & Heby Ekonomisk förening startat för att bygga solenergi i Mutomo en enormt fattig provins i Kenya.