Aktuellt

Hands Gf5d48c555 1920

Avbrott Fjärrvärme

MORGONGÅVA

Arbete på fjärrvärmenätet som påverkar leveransen av fjärrvärme. Det gäller värme och varmvatten. Kallvatten påverkas ej.

Fastighetsägare ansvarar för att meddela hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Datum för arbete: Tisdag 2022-08-02
Tidpunkt för arbete: kl. 08.00 – 15.00

Kontakta oss om du har frågor