VARFÖR TECKNA ELAVTAL

symbicort generic availability

symbicort generic equivalent redirect
 All el vi säljer är förnybar!
SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

LÄS MER

Teckna elavtal utan fasta avgifter!
1. Välj bostadstyp


2. Välj elområde


3. Välj nätområde


4. Välj avtalstyp


5. Vad är din årsförbrukning?
kWh


 Kundens rättigheter - SHE-Elhandel

Allmänna avtalsvillkor

SHE följer bestämmelserna om elektriska anläggningar och om elsäkerhet enligt de Allmänna avtalsvillkoren, El 2012K samt 11 kap. 18§ i ellagen  Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätare, ersättning vid elavbrott och otillåtna efterkrav. 

För att göra det lite lättare för dig som kund har vi lyft ut texten om Konsumentens rättigheter i Ellagen från Allmänna avtalsvillkoren.

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi och klimatrådgivare: Sala kommun, Heby kommun

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

För en jämförelse av elpriser rekommenderar vi Elpriskollen som är en oberoende prisjämförelsesajt

 

Kundklagomål

För kundklagomål är du välkommen att kontakta SHEs kundombud telefon 0224-576 49.

Prövning

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.   

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

 

Om du ångrar dig

När du tecknar elavtal på webben har du alltid 14 dagars ångerrätt.