VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!
SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

LÄS MER

OM SHE

Sala och Heby kommuner är inte bara delar av vårt företagsnamn. De flesta av oss som arbetar här både lever och bor i närheten. Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du håller med.

TECKNA ELAVTAL

Vi har inga fasta avgifter. Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

KUNDSERVICE

Kundtjänst finns till din tjänst när helst du behöver hjälp; vill få råd om el, uppvärmning, energieffektivisering, eller bara ändå.

AKTUELLT

Insektshotell invigt i stadsparken!

Runt 100 förskolebarn kom till stadsparken för att vara med och inviga hotellet.

LÄS MER

 

Förbränning av returträflis

Samråd gällande tillståndsansökan för förbränning av returträflis vid kraftvärmeverket

LÄS MER

 

Länsstyrelsen har bildat ett Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet har bildats för att samverka kring miljöfrågor i länet.

LÄS MER