Elavtal

Det finns ett flertal alternativ till elavtal. Här nedan ser du de vanligaste.

Varför ska din el komma från SHE?

100 Fornybar Energi Hogre Upplosning 120x144
Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Rörligt elpris

Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool. Ditt pris kan då både gå upp och ned under året.

Läs mer

Fast elpris

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris/kWh (kilowatt-timme) under hela avtalstiden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Läs mer

Timspot

Om du har ett timspotavtal betalar du ett snitt för priset de specifika timmarna du förbrukat elen.

Läs mer

Om du inte själv aktivt väljer ett elavtal kommer ditt elnätsföretag att tilldela dig en elhandlare.
Du får då betala ett så kallat anvisat pris (även kallat ”tillsvidarepris” eller ”anvisningspris”) som ofta är mycket högre än om du hade valt ett elavtal själv.

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt än att ha ett anvisat pris.

Har du några andra önskemål eller är du ett företag och vill ha offert är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller formuläret under Kundservice.

Patrick Tomasso 1NTFSnV KLs Unsplash 700x526
Kontakta oss om du har frågor