Varför ska din el komma från SHE?

  • Inga fasta avgifter
  • 100 % förnybar el
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

emblem2017Tbild emblem2017

Elpriser

Det finns ett flertal alternativ till elavtal. Här nedan ser du de vanligaste.

Fast pris

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris/kWh (kilowatt-timme) under hela avtalstiden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Rörligt pris

Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool. Ditt pris kan då både gå upp och ned under året.

Anvisat pris

Om du inte själv aktivt väljer ett elavtal kommer ditt elnätsföretag att tilldela dig en elhandlare.
Du får då betala ett så kallat anvisat pris (även kallat ”tillsvidarepris” eller ”anvisningspris”) som ofta är mycket högre än om du hade valt ett elavtal själv.

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt än att ha ett anvisat pris.

Har du några andra önskemål eller är du ett företag och vill ha offert är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller formuläret till höger.