All el vi säljer är förnybar

  • All el vi säljer är 100 % förnybar
  • Inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

emblem2017Tbild emblem2017

Rörligt elpris

Varför rörligt?

Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool. Ditt pris kan då både gå upp och ned under året.

Rörligt eller rörligt?

Rörligt pris – Avtalslängd löpande, uppsägningstid 1 månad.

Rörligt pris med tak – Avtalslängd 12 månader. Bindningstid 3 månader, uppsägningstid 1 mån.

Ett rörligt pris med tak betyder att man drar nytta av alla låga elpriser, men samtidigt skyddar sig mot de höga elpriserna. Med tak stiger inköpspriset aldrig över det avtalade takpriset.

Elen från Sala-Heby Energi är självklart 100% förnybar. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft sk EPD-el. Här kan du läsa mer om vår energimix.

Vi har inga fasta avgifter, ingen månadsavgift eller liknande, vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad

Var aktiv

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt än att ha ett så kallat anvisat pris.

Har du några andra önskemål eller är du ett företag och önskar en offert är du alltid välkommen att kontakta oss.