Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

emblem2017Tbild emblem2017

Vintersäkrat elpris

Vintersäkrat pris innebär att du har ett avtal med rörligt pris på sommaren och ett fast pris på vintern.

Vi har erbjudit denna typ av avtal några gånger genom åren, men för tillfället har vi valt att inte ha detta avtal i vårt utbud.

Våra aktuella avtal och priser hittar ni här: Teckna elavtal 

Elen från SHE är självklart 100% förnybar. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft sk EPD-el. Här kan du läsa mer om vår energimix.

Vi har inga fasta avgifter vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad.