Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

emblem2017Tbild emblem2017

Elavtal Hus & fritidshus

Teckna elavtal till din villa eller ditt fritidshus

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt. SHE erbjuder både rörliga och fasta elprisavtal. Inga fasta avgifter tillkommer!

Det rörliga prisavtalet är ett avtal utan bindningstid (en månads uppsägning). Det fasta elavtalet är på 1 eller 3 år.

Den billigaste elen

är den el som inte används. Vi har inga fasta avgifter vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad.

All el vi säljer är 100 % förnybar

Du kan känna dig trygg, all el vi säljer är helt förnybar. Antingen är det vattenkraftproducerad el, s.k. EPD-el eller lokalt producerad bio-el , vi har också en del solproducerad el, bra va!

Här kan du teckna elavtal direkt.