ELNÄT

where can i buy an abortion pill

buy abortion pill online reviews meteo.marche.it

seroquel avis

seroquel
Till SHE elnät betalar du för överföring av el. Det finns två olika tariffer en för lägenheter och en för övriga!

Lägenhetstariff innebär att du endast betalar en rörlig avgift för överföringen av energin. Minskar du din energianvändning kommer hela din  energikostnad att påverkas positivt

Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra din förbrukning till kvällar och helger. Dina tre högsta effektvärden vardagar 07:00-19:00 under månaden bildar ett medelvärde. Medelvärdet multipliceras sedan med kr/kW.Elnät

buscopan fiale

buscopan compositum
Många av er som bor i Sala och Heby kommuner är automatisk kunder hos oss, eftersom det är vi som äger, driver och underhåller elnätet i stora delar av kommunerna. Det ger oss många fördelar, till exempel att kunna hitta och genomföra lösningar för att du som kund själv ska kunna påverka din elkostnad på bästa sätt.

Vision

  • Erbjuda elnättjänst till alla hushåll inom Sala och Heby kommuner.
  • Mer tjänster över elnätet.

Det går bra att mejla SHE Elnät AB elnat@sheab.se


För- och färdiganmälan på webben

Sala-Heby Energi Elnät AB erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu. Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mail och SMS när något hänt med ärendena.

Anvisning för att komma igång med föranmälan.nu  

  1. Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett konstnadsfritt installatörskonto.
  2. Du kommer nu få ett mail med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten.

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.


Kundens rättigheter - SHE-Elnät

Allmänna avtalsvillkor

Sala-Heby Energi Elnät AB följer bestämmelserna om elektriska anläggningar och om elsäkerhet enligt de Allmänna avtalsvillkoren, El 2012K (rev). Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätare, ersättning vid elavbrott och otillåtna efterkrav. 

För att göra det lite lättare för dig som kund har vi lyft ut texten om  Konsumentens rättigheter i Ellagen från Allmänna avtalsvillkoren.

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi och klimatrådgivare: Sala kommun, Heby kommun

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Kundklagomål  

Vid kundklagomål är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller  SHEs kundombud telefon 0224-576 49.

 

Prövning

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.   

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.