Aktuellt

Fåglar trängs på elnätsledning

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavg 2018

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras en gång per år.Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.
Det finns tre typer av myndighetsavgifter:
Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms  (9,50 kr exkl moms).
Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms)
Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)
(Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).
Myndighetsavgifter faktureras en gång per år och Sala-Heby Energi Elnät AB har valt att göra det på fakturan som kommer i marsmånad.

Kontakta oss om du har frågor