Aktuellt

Gatubild Sala

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift 2019

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras en gång per år.Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter. Det finns tre typer av myndighetsavgifter: Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms  (9,50 kr exkl moms). Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms) Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms) (Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning). Myndighetsavgifter faktureras en gång per år och Sala-Heby Energi Elnät AB har valt att göra det på fakturan som kommer i marsmånad (för de med kvartalsfakturering kommer avgifterna på april månads faktura.

Kontakta oss om du har frågor