Energitjänster från SHE

  • Ladda din elbil
  • Tanka med HVO
  • Elda med pellets

Vare sig du vill ladda din elbil, tanka din dieselbil eller värma ditt hus, så kan vi hjälpa dig med våra energitjänster.

emblem2017Tbild emblem2017

Drivmedel

Fossila bränslen påverkar klimatet

Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten vilket gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger.

Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Tanka fossilfritt

För att minska transportsektorns klimatpåverkan måste bland annat andelen fordon som drivs med förnybara bränslen öka. Detta vill SHE medverka till och har därför dels med hjälp av Klimatklivet (Naturvårdsverket ) satt upp ett antal elladdningsstolpar i Sala och Heby kommun dels i ett samarbetsprojekt med Energifabriken och Klimatklivet uppfört en HVO-mack (HVO är en till 99 % fossilfri diesel) i Sala och en i Heby.

HVO

HVO är en till 99 % fossilfri diesel.
För att tanka HVO i Sala och Heby beställer du ditt tankkort här: Beställ tankkort.
Med SHEs tankkort kan du tanka på våra anläggningar och betala med faktura. Din kortansökan behandlas normalt inom en vecka.

Läs mer om HVO här HVO

Fördelar med SHEs tankkort

  • Du får rabatt när du tankar
  • 99 % fossilfritt förnybart bränsle
  • Betalning i efterskott mot faktura
  • Inga fakturerings eller kreditavgifter
  • Tillgång till mina sidor. Där kan du se dina fakturor, priser, statistik, beställa kvitto, extrakort, spärra ditt tankkort mm.
  • Årlig miljöberäkning av utsläppsminskningar
Beställ tankkort för HVO