VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


FlyttanmälanFlytten avser leverans av:Vem tar över?


Jag / vi flyttar till:

735999 + 12 siffror


Elavtal:

Ska elavtalet flyttas med till nya adressen?

Mer info

Kundservice