100% förnybar, grön energi

  • Alltid förnybar
  • Ofta lokalt producerad
  • Långsiktigt hållbar

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

emblem2017Tbild emblem2017

Förnybar energi & grön el

VÄLJ ETT ELBOLAG MED FÖRNYBAR ENERGI

All den el och värme vi på SHE levererar till hushåll runt om i landet består av 100 % förnybar energi. Vi vill kunna erbjuda ett hållbart och långsiktigt alternativ som lämnar så få avtryck på vår planet som möjligt. Sedan starten år 1971 har vi gått från att producera el på fossila bränslen till att helt kunna erbjuda både el och värme av 100 % biobränslen. Dessutom, bland annat, lokalt producerad i vårt eget kraftvärmeverk Silververket.

Vad är då egentligen förnybar energi? Ofta brukar man kalla el som är förnybart producerad för grön el, och kanske är det ett begrepp du hört talas om tidigare. Förnybar el kan komma från källor som vatten, vind, sol eller biobränslen. Alltså förnybara energikällor som hela tiden producerar ny energi i snabb takt. Dessa har inte lika stor negativ påverkan på miljön som exempelvis fossila bränslen eller kärnkraftverk och därför är vi stolta över att SHE-el kan kallas för miljömärkt el. Den el som du får levererad om du tecknar elavtal hos oss är antingen solel, miljödeklarerad el från vattenkraft (EPD-el) eller lokalt producerad el i vårt eget kraftvärmeverk med biobaserat bränsle.

VI LEVERERAR GRÖN EL AV 100 % FÖRNYBAR ENERGI

Biobränsle är ett samlingsnamn för de bränslen som tas fram med organiska material som energikälla. Det kan handla om växter eller delar av växter, slaktavfall eller slam från reningsverk. Ur detta kan man sedan utvinna energi i form av exempelvis etanol (flytande), biogas (gas) eller pellets och ved (fast). Detta är ett hållbart och bra alternativ för klimatet och miljön som kan hjälpa till att förse hushåll och byggnader med både värme och el. I vårt kraftvärmeverk Silververket har vi möjlighet att utnyttja det bränsle som för tillfället har bäst pris och störst tillgång för att hålla prisnivån låg för våra kunder. Detta gör det till ett attraktivt alternativ i förhållande till andra uppvärmningsformer, både för miljön och plånboken.

Teckna ditt elavtal hos oss på SHE och känn trygghet i alla de fördelar som kommer med miljövänlig el. Vi är ständigt på jakt att ta fram nya lösningar och metoder för att du som kund ska kunna vara med och påverka dina egna el- och värmekostnader. Välkommen!