100% förnybar, grön energi

  • Alltid förnybar
  • Ofta lokalt producerad
  • Långsiktigt hållbar

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

Förnybar energi & grön el

SHE

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

Förnybar energi

All energi som tillhandahålls av SHE är 100% förnybar.
Oavsett om det är fjärrvärme eller el du köper, så kan du känna dig trygg med att den alltid är helt förnybar! Detta känns bra för oss, att vi är med och bidrar till att vår värld och våra efterlevande får så bra förutsättningar som möjligt, nu och i framtiden.

Grön el

Ofta använder man ”grön el” som ett samlingsnamn för all el som är förnybart producerad. Det kan vara el från vattenkraft, vindkraft eller biobränslebaserad el.