100% förnybar, grön energi

  • Alltid förnybar
  • Ofta lokalt producerad
  • Långsiktigt hållbar

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

Solel

Fakta om solenergi

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

SHE ser väldigt positivt på utvecklingen och köper gärna in överskott av solel från producenter.

Är du mikroproducent enligt gällande regler och köper resterande del till av ditt elbehov av SHE . För ett 1-årigt avtal betalar vi Nordpools medelspotpris/mån + 10 öre/kWh exkl moms. Här hittar du vårt produktionsavtal. Hör gärna av dig till vår kundtjänst eller på telefon 0224-57610.

Vårt dotterbolag HESAB säljer solelanläggningar, här kan du läsa mer om vad de har att erbjuda.