100% förnybar, grön energi

  • Alltid förnybar
  • Ofta lokalt producerad
  • Långsiktigt hållbar

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

emblem2017Tbild emblem2017

Solel

Fakta om solenergi

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

SHE ser väldigt positivt på utvecklingen och köper gärna in överskott av solel från producenter.

Är du mikroproducent enligt gällande regler och köper resterande del till av ditt elbehov av SHE har vi under 2021 ett kampanjerbjudande för nya kunder.

Kampanjerbjudande 
Vi har nu ett kampanjerbjudande till alla nya kunder* som vill sälja sitt överskott av solel till SHE. Nya kunder erbjuds medelspotpris + 10 öre exkl. moms vid 1-års avtal. Här hittar du Produktionsavtal för ny kund

*Ny kund innebär att du ej har din produktionsanläggning hos oss idag.

Är du befintlig elproduktionskund erbjuder vi ett ett-årigt avtal med Nordpools medelspotpris/mån + 5 öre/kWh exkl. moms. Här hittar du vårt Produktionsavtal för befintlig kund.  Hör gärna av dig till vår kundtjänst eller på telefon 0224-57610.

 

Vårt dotterbolag HESAB säljer solelanläggningar, här kan du läsa mer om vad de har att erbjuda.