100% förnybar, grön energi

  • Alltid förnybar
  • EPD-klassad
  • Långsiktigt hållbar

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

emblem2017Tbild emblem2017

Vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraften har funnits i Sverige i hundratals år och ligger bakom att vi har ett av världens bästa energisystem. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig energi till konkurrenskraftigt pris. Vatten från regn och snö bildar åar och älvar och vattnets rörelseenergi omvandlas till elenergi i vattenkraftverken. Vattenkraften är förnybar eftersom vattnet inte förbrukas utan hela tiden kommer tillbaka i form av nederbörd.

SHE säljer miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el.