VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


Gatubelysning

All gatubelysning i Sala Kommun är nu utbytt till intelligent LED-teknik.

Detta innebär att den dels är energisnål dels att armaturen larmar om något är fel. 

Vi är ändå tacksamma om vi får vetskap om skador på stolpar och armaturer.

Felanmälan görs till telefon 0224-576 22 eller efter arbetstid på 021-351770.


Felanmälan

Fyll gärna i Ert namn och telefonnummer. Det kan underlätta vår felsökning.

Område:


Adress:


Fel:


Antal:


Anmälare:


Telefon:


E-post:


Mer info

Elnät
Nätpriser
Avbrottsersättning
Felanmälan elsäkerhet
Kabelanvisning

Dokument för nedladdning