Aktuellt

Cirkeldiagram som visar de olika delarna i ett elpris, energiskatt, elnätsavgift, elhandelsavgift och moms

Höjd energiskatt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exklusive moms. Läs mer om energiskatten på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Från den 1 januari 2018 beslutade Riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019

43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt

Kontakta oss om du har frågor