Aktuellt

Första Sida Niklas Scaled 1

Justerad statlig avgift

Regeringen har tagit beslut om att höja elberedskapsavgiften 2024. Avgiften fastställs av regeringen i förordningen (2017:10440) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Alla som har ett elnätsavtal betalar den här myndighetsavgiften via sitt nätföretag. Avgiften tas ut av Elsäkerhetsverket en gång om året och hos oss på Sala-Heby Energi debiterades du för avgiften i februari 2024.

Eftersom höjningen gör att vi i februari debiterat för lite kommer en justering på fakturan som landar i brevlådan i september. Det är en engångsdebitering på 50,80 kr + moms för alla lågspänningskunder och 2768 kr + moms för högspänningskunder.

Mer information om myndighetsavgifter som rör elnätet hittar du här:

www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/elberedskap/

www.elsakerhetsverket.se 

Kontakta oss om du har frågor