VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


Kabelanvisning

Ska du gräva? logga in här  Ledningskollen

Den som skall gräva någonstans i marken måste förvissa sig om att man inte gräver av någon elkabel. Sedan 2009 finns ett system där alla ledningsägare i hela landet tillsammans med Post- och telestyrelsen gemensamt gått samman för att förenkla hanteringen av kabel- och ledningsanvisningarna. Gå in på Ledningskollen och lägg in ditt önskemål om var du skall gräva. Du kommer då att bli kontaktad av SHE Elnät och få hjälp med kabelanvisning. 

 


Vad kostar det?

Kabelanvisningen är kostnadsfri men vi vill att du kontaktar oss i god tid innan du ska gräva (minst 5 arbetsdagar). Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du inte begärt kabelanvisning och gräver av en elkabel.


Ska du fälla träd?

Finns det någon elledning som står i farlig närhet av trädet du ska fälla så kan vi hjälpa dig med fällningen. Kontakta oss på 0224-576 22.


Vad kostar det?

Trädfällningen är kostnadsfri, men vi vill att du kontaktar oss i god tid innan vi kan åtar oss ärendet (minst två veckor)


Vid akut fara!

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning uppskattar vi om du ringer och anmäler det till vår driftledare på tel 0224-576 22.