Driftavbrott/felanmälan

För mer information se Felanmälan elsäkerhet