VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


Nätpriser fro.m. 1 januari 2018

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. 

Många av SHEs kunder har effekttariff, det vill säga kunden betalar för den eleffekt, mätt i kW, som kunden nyttjar. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Effekttariff
Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.     Alla priser ink moms
Amperstorlek
Årsavgift kr/år
Överföringsavgift kr/kW
Energiskatt öre/kWh
16 A
1 010
104.00/43,00
41,38
20 A
1 675
104.00/43,00
41,38
25 A
2 280
104.00/43,00
41,38
Effekttariffen beräknas på de tre högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov - Mars vardagar kl 7-19   104,00 kr/kW inkl moms
April - Okt  vardagar kl 7-19       43,00 kr/kW inkl moms

Lägenhetstariff     Alla priser ink moms
Amperstorlek
Årsavgift kr/år    
Överföringsavgift öre/kWh
Energiskatt öre/kWh    
Lägenhet
0
76,00
41,38
Myndighetsavgifter tillkommer
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.Det finns tre typer av myndighetsavgifter: 
· Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms (9,50  kr exkl moms)
· Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms) 
· Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)
(Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).


Jämförelse nätavgifter inom regionen
Villa 20 A och 20 000 kWh förbrukning
Alla priser ink moms
SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 1675 6050 4567 2448
Energiavgift (kWh) 0 6800 4626 4626
Effektavgift1) (kW) 4658 0 0 0
Summa Elnätsavg.2) 6333 12850 9193 7074
1) Effektavgiften är beräknat på ett medelvärde (vintermånader 6,36 kW och sommarmånader 3,85 kW)
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.
Lägenhetstariff och 1700 kWh förbrukning
SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 0 1840 1317 948
Energiavgift (kWh) 1292 578 393 393
Summa Elnätsavg.2) 1292 2418 1710 1341
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.