VARFÖR TECKNA ELAVTAL

symbicort generic availability

symbicort generic equivalent redirect
 All el vi säljer är förnybar!
SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

LÄS MER

Sala-Heby Energi - den lokala kraften

Sala och Heby kommuner är inte bara delar av vårt företagsnamn. De flesta av oss som arbetar här både lever och bor i närheten. Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du håller med. Vi är en lokal leverantör av el, värme och energieffektivisering. Välkommen till vår hemsida.
Sala-Heby Energi bildades 1973. Tittar vi bakåt ser vi ett företag som antagit en tydlig miljöprofil. Vi ser också hur ett produktföretag sakta förändrats med ambitionen att bli ett marknadsföretag - på kundens villkor. Vi har gått från fossila bränslen till  att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen. 

Ägarstruktur


Sala-Heby Energi AB org.nr 556601-2901

                       Kort om SHE
  • Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades 1973
  • Den enda eldistributionsföreningen i Sala Kommun som valde att gå med i bolaget var Kilbo
  • Förutom Kilbo bestod det nya bolaget av Sala stads elverk, Heby Elverk , eldistributionsföreningarna Runhällen, Huddunge och Västerlövsta Norra (Västerlövsta Södra fr.o.m 1980)
  • 1972 hade Sala stads elverk 7090 abonnenter och omsatte 64 405 MWh
  • 1973 hade SHE 8608 abonnenter och omsatte 84 683 MWh.