VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!
SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

LÄS MER

Sala-Heby Energi - den lokala kraften

abortion clinics in nashville tn

abortion stories
Sala och Heby kommuner är inte bara delar av vårt företagsnamn. De flesta av oss som arbetar här både lever och bor i närheten. Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du håller med. Vi är en lokal leverantör av el, värme och energieffektivisering. Välkommen till vår hemsida.
Sala-Heby Energi bildades 1973. Tittar vi bakåt ser vi ett företag som antagit en tydlig miljöprofil. Vi ser också hur ett produktföretag sakta förändrats med ambitionen att bli ett marknadsföretag - på kundens villkor. Vi har gått från fossila bränslen till  att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen. 

Ägarstruktur


Sala-Heby Energi AB org.nr 556601-2901

                       Kort om SHE
  • Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades 1973
  • Den enda eldistributionsföreningen i Sala Kommun som valde att gå med i bolaget var Kilbo
  • Förutom Kilbo bestod det nya bolaget av Sala stads elverk, Heby Elverk , eldistributionsföreningarna Runhällen, Huddunge och Västerlövsta Norra (Västerlövsta Södra fr.o.m 1980)
  • 1972 hade Sala stads elverk 7090 abonnenter och omsatte 64 405 MWh
  • 1973 hade SHE 8608 abonnenter och omsatte 84 683 MWh.