Aktuellt

Fåglar trängs på elnätsledning

Prisförändring Sala-Heby Energi Elnät AB 2017

Från 1 januari 2018 kommer effekttariffen att beräknas på de tre högsta effektvärdena i stället för fem effektvärden.

Detta tillsammans med en ökad fast avgift innebär en genomsnittlig prisjustering på +5 %. Prisjusteringen innefattar även lägenhetskunder.

Här kan du läsa om dina nya priser:

2018- års priser elnät -25A

2018-års priser elnät 35 – 500 A

Kontakta oss om du har frågor