Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Prisförändring Sala-Heby Energi Elnät AB 2017

Från 1 januari 2018 kommer effekttariffen att beräknas på de tre högsta effektvärdena i stället för fem effektvärden.

Detta tillsammans med en ökad fast avgift innebär en genomsnittlig prisjustering på +5 %. Prisjusteringen innefattar även lägenhetskunder.

Här kan du läsa om dina nya priser:

2018- års priser elnät -25A

2018-års priser elnät 35 – 500 A