Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Reviderade avtalsvillkor för konsument

Reviderade avtalsvillkor för konsument gällande elhandel och elnät finns nu att tillgå på vår hemsida sheab.se.
De nya avtalsvillkoren börjar gälla från 1 april 2019.

Av miljöskäl har vi valt att inte skicka ut de olika avtalen men vill du ha dem utsända till dig, är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst tel 0224-57610 alt. kundtjanst@sheab.se
Allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012K (rev 2) 


Allmänna avtalsvillkoren, El 2012K (rev2)