Aktuellt

Kundtjänst, Tereze, Andreas, Inger och Åsa

Reviderade avtalsvillkor för konsument

Reviderade avtalsvillkor för konsument gällande elhandel och elnät finns nu att tillgå på vår hemsida sheab.se.
De nya avtalsvillkoren börjar gälla från 1 april 2019.

Av miljöskäl har vi valt att inte skicka ut de olika avtalen men vill du ha dem utsända till dig, är du alltid välkommen att kontakta kundservice tel 0224-57610 alt. kundtjanst@sheab.se
Allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012K (rev 2) 


Allmänna avtalsvillkoren, El 2012K (rev2)

Kontakta oss om du har frågor