Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Röjning av ledningsgator

Just nu pågår ett arbete med röjning av ledningsgator i Salaområdet. Arbetet utförs av vår entreprenör Värne Skogstjänst. Vid frågor kontakta driftchef Mats Olsson tel 0224-576 16.