Aktuellt

Affisch Välkommen till årets SHE-seminarium Vi räddar jorden - men du måste hjälpa till

Välkommen till årets SHE-seminarium

Årets SHE-seminarium är den 18 oktober kl 18.00 i Pingstkyrkan, Bråstagatan 6, Sala.

I år har SHE bjudit in Vesa Hiltula. Vesa är chef för återvinningen på Eskilstuna Energi & Miljö och ska bland annat berätta om ReTuna, världens första Återbruksgalleria och deras återvinningscentral. 

Det här är inte vilken återvinningscentral som helst. ReTuna är en hel kretsloppspark där du kan lämna ditt avfall på rampen, men även lämna in saker som du inte längre vill ha till Returen för återbruk. Därefter kan du ta en runda inne på ReTuna återbruksgalleria och shoppa klimatsmart.

Efter kaffet kommer Tommy Jönsson från SHE att berätta om nya tankar kring fjärrvärmen i Sala och Heby kommuner.

Allt är avgiftsfritt och SHE bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan görs till SHEs kundservice tel 0224-57610 eller med e-post: kundtjanst@sheab.se senast den 17 oktober.

Varje år har SHE ett seminarium för allmänheten. Seminariet ska spegla Hållbar utveckling, dvs  ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön. 

Kontakta oss om du har frågor