Priser och jämförelser

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.
Lightbulb Black

100 % Förnybar

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Anslutningsavgift

Att installera fjärrvärme för en villa kostar från 57 224 kr inkl. moms och med ROT-avdrag avräknat.  I det priset ingår fjärrvärmeledning ca 15 m samt en fjärrvärmecentral. Det ger en komplett och driftsäker anläggning som ersätter er nuvarande värmeanläggning. Begär offert för att se priset för just din villa.

Fastigheter som flerfamiljshus, industri eller lokaler offereras en fjärrvärmeanslutning beroende på anläggningsstorlek.

Samtliga fjärrvärmekunder får efter ett platsbesök en komplett offert med totalpris för anslutning till fjärrvärmesystemet.

För mer information kontakta SHEs försäljning

Vattenfall Customer Girl Woman Man Kitchen Cooking 2021 700x463
Kontakta oss om du har frågor
Energipris för kunder utan avtal fr.o.m 2020-01-01
Årsförbrukning MWh Fast avgift SEK/år Rörlig avgift SEK/ MWh

Vintertid/ övrig tid

 0-35 0 1051/952
 35-100 0 1016/952
 100-200 0 992/943
 200-500  0 977/906
 > 500  0 915/851