Värme från 100% förnybar energi

  • 100 % Förnybar
  • Långsiktigt hållbar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Priser och jämförelser

Anslutningsavgift

Att installera fjärrvärme för en villa kostar från från 57 224 kr inkl. moms och med ROT-avdrag avräknat.  I det priset ingår fjärrvärmeledning ca 15 m samt en fjärrvärmecentral. Det ger en komplett och driftsäker anläggning som ersätter er nuvarande värmeanläggning. Begär offert för att se priset för just din villa.

Fastigheter som flerfamiljshus, industri eller lokaler offereras en fjärrvärmeanslutning beroende på anläggningsstorlek.

Samtliga fjärrvärmekunder får efter ett platsbesök en komplett offert med totalpris för anslutning till fjärrvärmesystemet.

För mer information kontakta SHEs försäljning

Energipris för kunder utan avtal fr.o.m 2020-01-01
Årsförbrukning MWh Fast avgift SEK/år Rörlig avgift SEK/MWh

Vintertid/övrig tid

 0-35 0 982/888
 35-100 0 949/888
 100-200 0 926/881
 200-500  0 912/846
 > 500  0 854/794