Värme från 100% förnybar energi

  • 100% Förnybar
  • 100% Förnybar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Teckna fjärrvärmeavtal

Ska du flytta in i eller bor du i ett hus som redan är anslutet till fjärrvärmenätet? Då behöver du teckna ett fjärrvärmeavtal.

Är ditt hus redan anslutet till fjärrvärmenätet? Grattis!

Det du behöver göra nu är att kontakta oss för att teckna ett avtal.

Kontakta vår kundtjänst på melj: kundtjanst@sheab.se eller på telefon 0224-576 10