Aktuellt

Winter Landscape G07f701713 1920

Du som stänger av strömmen på sommarstugan – använd din elmätare!

Här kommer ett viktigt tips till dig som planerar att stänga sommarstugan för vintern:
stäng inte av inkommande strömmen genom att ta ur propparna eller genom att använda huvudströmbrytaren!

Använd i stället din nya smarta elmätares funktion för att stänga av strömmen inne i huset!

 

Nu under hösten är det många som stänger sina sommarstugor för säsongen och tidigare har en del av våra kunder då helt stängt av den inkommande strömmen.

Sala Heby Energi kommer att installera över 15000 nya smarta elmätare hos kunder i vårat nät för att kunna leverera mätvärden varje timme, vilket snart är ett lagkrav.

– Därför behöver man låta inkommande ström vara igång så att inte elmätaren slås av. I stället slår man av sin ström via den nya elmätaren.

Anledningen till att du som kund ska slå av strömmen via din elmätare är att
Sala Heby Energi får upp felmeddelanden att elmätaren inte fungerar och då behöver vi åka ut och undersöka varför mätaren larmar.
Om strömmen slås av på ett korrekt sätt via elmätaren får vi däremot in de korrekta mätvärdena (som visar att användningen är 0) och kan använda dem som underlag till din faktura.

Ska du stänga av strömmen en kortare stund för att göra arbeten på din anläggning kan du använda huvudströmbrytaren.

 

Så stänger du av elmätaren

Tryck på den gröna knappen i cirka 10 sekunder och då slås strömmen av på rätt sätt. Påslag sker på samma sätt.
Observera att det finns två varianter på mätare den ena varianten har en spärr till den gröna knappen Relay Control.
Båda mätartyperna beskrivs i användarmanualerna båda manualerna finns på våran hemsida https://sheab.se/elnat

Kontakta oss om du har frågor