Värme från 100% förnybar energi

  • 100% Förnybar
  • Långsiktigt hållbar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Värme

Vad är fjärrvärme?

Läs eller titta på filmen som förklarar hur fjärrvärme fungerar

Beställ fjärrvärme – nyinstallation

Hållbar, enkel och 100% förnybar värme från ditt lokala värmeverk.

Service av fjärrvärmecentral

För bokning av service av din fjärrvärmecentral

Priser och jämförelser

Se vår prismodell och våra prisjämförelser.

Avtal och fjärrvärmelagen

Här finner du avtalsvillkor, fjärrvärmelagen, rådgivning och kundklagomål

Installationsanmälan