Elnät

Många av er som bor i Sala och Heby kommuner är automatisk kunder hos oss, eftersom det är vi som äger, driver och underhåller elnätet i stora delar av kommunerna. Det ger oss många fördelar, till exempel att kunna hitta och genomföra lösningar för att du som kund själv ska kunna påverka din elkostnad på bästa sätt.

En förutsättning för det moderna samhället

Lightbulb Black

Lokalt

Lightbulb Black

Långsiktigt

Lightbulb Black

Tillgängligt

För- och färdiganmälan på webben

Sala-Heby Energi Elnät AB erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu. Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via mail och SMS när något hänt med ärendena.

Här finns en Installationsguide SHE som installatör ska följa vid installationsarbete hos Sala-Heby Energi Elnät

Anvisning för att komma igång med föranmälan.nu

  • Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett kostnadsfritt installatörskonto.
  • Du kommer nu få ett mail med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten.

Tips på läsning: Guide för installatörer (pdf)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.

Vattenfall Customer Detail Woman Hand Lamp 2021 700x467

Kundens rättigheter – SHE-Elnät

Sala-Heby Energi Elnät AB följer bestämmelserna om elektriska anläggningar och om elsäkerhet enligt de:

Allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012K (rev 2) – konsument

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012N – näringsidkare

Allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012H – högspänningskunder

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätare, ersättning vid elavbrott och otillåtna efterkrav.

För att göra det lite lättare för dig som kund har vi lyft ut texten om  Konsumentens rättigheter i Ellagen från Allmänna avtalsvillkoren.

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi och klimatrådgivare: Sala kommunHeby kommun

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Large Screen 72 DPI Vattenfall Kabdalis Distribution 335 2019 700x462

Kundklagomål

Vid kundklagomål är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller  SHEs kundombud telefon 0224-576 04.

Prövning

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies