Flytthjälpen

Ska du flytta till eller från Sala-Heby Energis elnätsområde måste detta anmälas minst 14 dagar i förväg. Glöm inte att meddela om du även har fjärrvärme eller solproduktion.
Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Lightbulb Black

Personlig kontakt

Lightbulb Black

Snabb hjälp

Flyttanmälan elnät

När du flyttar in eller ut från en adress måste du anmäla detta till elnätsbolaget på orten, det räcker alltså inte med en adressändring. En flytt inom Sala-Heby Energis elnätsområde måste anmälas minst 14 dagar i förväg. Detta för att inte riskera betalningsansvar för en anläggning där du inte bor eller en eventuell avstängning av elen.

Du måste även anmäla om det finns en solproduktionsanläggning på adressen.

Nätbolaget äger elnätet på orten, dvs de ansvarar för mätare, ledningar, kablar och  solproduktionsanläggningar kopplade till elnätet.

Flyttanmälan elhandel

Förutom elnätsavtal bör du även välja ett elavtal med en elhandlare. Även detta måste göras i god tid före inflytt.

Elhandlare kan du själv välja fritt och således har du möjlighet att påverka ditt pris.

Om du inte gör ett aktivt val av elhandlare blir du anvisad till den elhandlare som ditt nätbolag anlitat, du hamnar då på ett anvisat pris. Det är alltså bra att själv göra ett aktivt val och teckna ett elhandelsavtal.

Det är också viktigt att tänka på att den person som står på elnätet är den som måste teckna elhandelsavtalet.

Flyttanmälan fjärrvärme

Ska du flytta ut eller in på en anläggning med fjärrvärme måste även detta anmälas till oss då det är vi som äger fjärrvärmenätet.

Du som flyttar till en fastighet med fjärrvärme kommer, efter att du flyttat in, få ett utskick med information samt förslag på avtal.

 

Behöver du förnya eller teckna eller nytt elavtal?
Gör det enkelt via hemsidan.

SHE Annons Adressandring.2
SHE Varme 2023 Foto Creative Mill MG 0377 Mindre Scaled E1709195450151 Qkij6tyo3qpu9y8qfpzaegva7ynrrjgax59371u4n4

Vilken information behöver jag uppge vid flytt

Denna information behöver vi när du flyttar till/inom vårt nätområde:

  • Adressen dit du ska flytta
  • Eventuellt lägenhetsnummer
  • Datum för tillträde enligt avtal*
  • Namn, telefonnummer, e-postadress och personnr
  • Eventuell annan fakturaadress

Denna information behöver vi när du flyttar ut från vårt nät:

  • Kundnummer eller personnummer
  • Adressen du flyttar ifrån
  • Datum för flytt enligt avtal*
  • Din nya adress så vi kan posta slutfakturan

 

*Observera att det flyttdatum du anmäler till oss måste vara samma som på kontraktet (gäller hyreslägenhet) eller när du får tillträde (gäller bostadsrätt eller hus). Det datum du flyttar in eller ut är inte ett giltigt sista datum.

 

Hur du anmäler in- och utflyttning

Du kan anmäla din flytt via:

Avtal solproduktion

Om din anläggning är kopplad till en solproduktionsanläggning måste du meddela detta vid flyttanmälan så du skrivs in på elnätet även för denna anläggning. Din förbrukningsanläggning och din produktionsanläggning är separata anläggningar med egna anläggnings-ID.

 

Du behöver teckna ett produktionsavtal med en elhandlare även för din producerade el. Om du inte tecknar ett avtal med en elhandlare så får du ett anvisat avtal, vilket ofta är mindre förmånligt. Kontakta din elhandlare för att få hjälp. 

Vad mer behöver jag tänka på?

SHE får inte någon information per automatik och du som kund måste alltså själv meddela när du byter bostad, telefonnummer, fakturaadress, blir dödsbodelägare osv.

Är du befintlig kund kan du alltid logga in på ”Mina sidor” för att se ditt elnätsavtal, anläggningsuppgifter, ändra telefonnummer och e-post osv.

Om du är ny kund hos oss kommer vi att ta en kreditupplysning på dig.

När du flyttar kan du i vissa fall ta med ditt nuvarande elhandelsavtal till ditt nya boende, din elhandlare behöver då ditt nya anläggningsnummer och områdes-ID samt veta vilket datum flytten sker på. Ditt elhandelsavtal flyttas inte med per automatik, du måste själv kontrollera detta med din leverantör.

 

SalabostA¤der056Solcellspaneler Scaled E1709209824478

Ordlista och förkortningar

Anläggning: En bostad eller lokal med tillgång till el.

Anläggnings-ID:  Kallas även anläggningsnummer. Ett unikt nummer för din bostad eller lokal. Numret består av 18 siffror och börjar alltid med 735999. Du hittar numret på din faktura, om du loggar in på ”Mina sidor” eller vår app ”MittSHE”. Skall ej förväxlas med mätarnummer.

Elnätsbolag/Nätbolag: Äger elnätet på orten, det är alltså geografiskt bundet och du kan inte själv välja leverantör. Elnätsbolaget ansvarar för driften av ledningarna som går hem till dig, det lokala elnätet. Utan elnätet skulle inte elen komma fram till din bostad. Även en eventuell solproduktionsanläggning är kopplad till elnätet.

Elhandelsavtal: För den el du förbrukar kan du fritt välja vilket elhandelsbolag du vill köpa din el av. Du förbrukar el när du exempelvis laddar mobilen, lagar mat och när lamporna lyser.

Elhandlare/Elhandelsbolag: Det är elhandlaren/elhandelsbolaget som köper in elen från elbörsen och säljer den vidare till dig. Vem du vill köpa ifrån kan du själv välja.

Solproduktionsanläggning: Dina solpaneler räknas som en egen anläggning och har således ett eget anläggnings-ID. Även den här anläggningen behöver därför ett eget elnätsavtal och elhandelsavtal.

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies