Vad händer hos SHE?

  • Lokala aktiviteter
  • Nationella besökare
  • Ökad kännedom om SHE

Här kan ni läsa om vad som händer hos oss på SHE. Ibland om projekt vi genomför, ibland om besökare vi haft hos oss.

Aktuellt

Planerat avbrott på fjärrvärmen i Sala

Den 12 augusti kommer vi att behöva göra ett större jobb på fjärrvärmenätet i Sala. Avstängningen berör värme och varmvatten. Berörda områden är: Hela centrum, Kungsängen, Emmylund, Bråstaborg, Ängshagen, Ängshöjden, Vasastaden, Jakobsberg, Jakobsdal, Emaus, Nyåker, Bryggeriet, Turbo, Hagaberg.

Mera exakta tider kommer senare!