Vad händer hos SHE?

  • Lokala aktiviteter
  • Nationella besökare
  • Ökad kännedom om SHE

Här kan ni läsa om vad som händer hos oss på SHE. Ibland om projekt vi genomför, ibland om besökare vi haft hos oss.

Aktuellt

Svarta listan över oseriösa elhandlare

Här kan ni se vilka energiföretag Energimarknadsbyrån varnar för:

Läs energimarknadsbyråns hela information här: Svarta listan