Vad händer hos SHE?

  • Lokala aktiviteter
  • Nationella besökare
  • Ökad kännedom om SHE

Här kan ni läsa om vad som händer hos oss på SHE. Ibland om projekt vi genomför, ibland om besökare vi haft hos oss.

emblem2017Tbild emblem2017

Aktuellt

SHE Miljobilsvecka Jpeg Juni 2021 PDFtoJPG.me 1 52 Scaled

SHEs Miljöbilsvecka 15 – 22 juni

Passa på att ta del av våra erbjudanden under SHEs miljöbilsvecka!