Vad händer hos SHE?

  • Lokala aktiviteter
  • Nationella besökare
  • Ökad kännedom om SHE

Här kan ni läsa om vad som händer hos oss på SHE. Ibland om projekt vi genomför, ibland om besökare vi haft hos oss.

Aktuellt

Vi kommer kanske ringa dig!

Under några månader framåt kommer två projektanställda ungdomar, Hannes och Axel, kontakta alla våra elnätskunder som har dubbla namn på kundnumret och be att få föra över det till endast en person. Detta därför att det har kommit en ny lag som säger att endast en juridisk person får stå för elnätsabonnemanget.

Har ni några frågor eller funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta Inger Lundin, kundtjänstansvarig på telefon 0224-57607.