Aktuellt

JV  Scaled

Pressrelease 2024-06-13: Sala-Heby Effekt AB

Sala-Heby Energi bildar bolag tillsammans med Polar Capacity i syfte att utöka möjligheterna för aktörer i Sala och Heby kommuner att utvecklas. Det är en del i att fortsatt vara en möjliggörare till en ökad elektrifiering i samhället, stödja en utbyggnad av lokal elproduktion samt för att öka robustheten kopplat till samhällsviktig verksamhet genom att möjliggöra leverans av stödtjänster. I ett första steg kommer det gemensamma bolaget etablera ett batterilager i Heby kommun.

Det gemensamma bolagets första investering är en stor batteripark i Heby kommun. Målet är att den ska vara i drift redan i början av 2025. Batteriet ska inte enbart lagra energi, utan också balansera belastningen på elnätet genom att kapa effekttoppar under tider med hög elkonsumtion, vilket blir allt viktigare i Sveriges elektrifiering och fossilfria omställning.

– Vi har levererat el och fjärrvärme i ett halvt sekel, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. Att nu kliva in i det framtida elsystemet, tillsammans med Polar Capacity som kan hjälpa oss att hitta rätt lösningar, känns väldigt spännande, säger Håkan Carefall, VD på Sala-Heby Energi AB.

Det gemensamma bolaget har ambitionen att investera på flera platser inom Sala-Heby Energis elnät för att stärka upp där det skapar störst samhällsnytta på både lokal och nationell nivå. Både lagring och tillförsel analyseras för att se hur behoven kommer att förändras i takt med energiomställningen och lokala behov.

– Genom att tillföra kapacitet lokalt i kommuner minskas behovet av dyra investeringar i elnät på nationell och regional nivå, samtidigt som den lokala försörjningstryggheten ökar. Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Sala-Heby Energi som redan idag ligger i framkant i energiomställningen, säger Patrik Nilsson, VD på Polar Capacity AB.

Detta samarbete är det senaste i en rad av lokala samverkansprojekt från Polar Capacity, som tidigare offentliggjort liknande projekt tillsammans med både Stockholm Exergi och Mälarenergi och C4 i Kristianstad.

________________________________________

Sala-Heby Energi är det lokala energibolaget i Sala och Heby kommuner med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder en bred portfölj av produkter och tjänster för dina energi- och värmebehov och hjälper dig att aktivt delta i energiomställningen genom att erbjuda solceller och batterilösningar. Genom att bygga framtidens infrastruktur strävar vi efter att skapa en hållbar framtid som kan möta ett fossilfritt samhälle.

Polar Capacity är en effektoperatör som hanterar och investerar i lokal effektbalans tillsammans med industrier, kommuner och lokala energibolag. Våra fokusområden är balansering, lagring och tillförsel. Genom att tillföra effekt och energi på lokal nivå skapar vi möjligheter för företag och samhällen att växa och utvecklas, vilket på sikt säkerställer att Sverige förblir en modern och hållbar industrination.

Kontakta oss om du har frågor