Aktuellt

Bild Solceller Ny 2

SHE Elhandel är nu kompatibla med CheckWatt

Sedan den 1 november är Sala-Heby Energi Elhandel kompatibla med CheckWatt vilket är goda nyheter för dig som vill upplåta ditt batteri till frekvensreglering och fortsatt vara elhandelskund hos oss.

Många väljer att investera i batterilager för att sedan sälja kapaciteten för balansering av frekvensen i elnätet eftersom det visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt.

CheckWatt är en så kallad teknikpartner som erbjuder frekvensreglering gentemot Svenska Kraftnät och som elhandelskund hos SHE kan du nu ansluta dig till deras tjänster.

Det som behövs är CheckWatts styrutrustning som kan beställas via SHE:s avdelning för solel eller via en installatörspartner.
Vi behöver ingen information från dig vid installationen utan du anger bara oss som elhandlare under registreringen hos CheckWatt vilket din installatör ombesörjer.
Ersättningen för att du bidrar till att balansera elnätet kommer betalas ut direkt från CheckWatt.

Kontakta oss om du har frågor