Värme

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.
Lightbulb Black

100% Förnybar energi

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Beställ fjärrvärme - nyinstallation

Hållbar, enkel och 100% förnybar värme från ditt lokala värmeverk.

Läs mer

Service av fjärrvärmecentral

För bokning av service av din fjärrvärmecentral.

Läs mer

Avtal och fjärrvärmelagen

Här finner du avtalsvillkor, fjärrvärmelagen, rådgivning och kundklagomål.

Läs mer

Prismodell och priser - Privat

Under 2023 inför vi en ny prismodell. Här finns all info för privata hushåll.

Läs mer

Prismodell och priser - Företag

Under 2023 inför vi en ny prismodell. Här finns all info för företagsabonnenter.

Läs mer

Är det dags att byta ut din fjärrvärmecentral eller är du rent av en blivande fjärrvärmekund?

Vattenfall Customer Detail Woman Barefoot Floor 2021 700x467

Vad är fjärrvärme?

Istället för att varje hus på egen hand ska leverera värme så får den med fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning, vårt kraftvärmeverk eller ett värmeverk. Så egentligen är inte värmen så fjärran som det låter eftersom den är lokalt producerad. I vårt kraftvärmeverk eldar vi dessutom bara biomaterial som annars hade gått till spillo men som nu istället blir till värme. All vår värme kommer från förnybar energi.

Den stora fördelen med fjärrvärme för kunden är att det sköter sig självt. Det är tryggt och enkelt med fjärrvärme. I ett kraftvärmeverk hettas vattnet upp för att sedan sprida värme till de hus som är uppkopplade på fjärrvärmenätet. I huset finns sedan en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. Fjärrvärmecentralen för en villa är inte mycket större än ett badrumsskåp och det är inget som fastighetsägaren sedan behöver sköta.

När det heta vattnet gjort sitt i huset så har det svalnat av och leds tillbaka till kraftvärmeverket. Men på väg tillbaka kan det fortfarande göra nytta, som till exempel göra gågatorna runt Salas torg isfria på vintern. När vattnet sedan är tillbaka på kraftvärmeverket så värms det upp på nytt för att återigen ledas ut på fjärrvärmenätet.

Dji Export 1639647943351 Liten 700x467

Sala-Heby Energi använder fasta bränslen i form av träpellets, flis, sågspån och returträ ifrån Sverige. Gasformigt bränsle i form av deponigas ifrån Sverige. Flytande bränsle i form av bio-olja, specifikt RME och MFA. Ursprungsländerna för bio-olja är Sverige, Tyskland och Österrike.

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Kan jag få fjärrvärme?

För att se om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet tar du kontakt med SHEs försäljning

Är ditt hus redan anslutet till fjärrvärmenätet? Grattis!

Det du behöver göra nu är att kontakta oss för att teckna ett avtal.

Kontakta vår kundservice på melj: kundtjanst@sheab.se
eller på telefon 0224-576 10

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies