Välkommen till ett miljövänligt energibolag

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

All el vi säljer är förnybar

Lightbulb Black

Vi har inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Symbol för SHE

Solel

I våra paket ingår solcellsmoduler, montagedetaljer och växelriktare. Vi anpassar effekten och utformningen på anläggningen efter vad som passar dina förutsättningar bäst.

Symbol för att teckna elavtal

Teckna elavtal

Vi som elleverantör har inga fasta avgifter. Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

Sheab Icon Varme E1617878784835

Värme

Vi levererar fjärrvärme som kommer från 100% lokala förnybara bränslen. Vi har inga fasta avgifter utan du betalar för den värme du använder. Fjärrvärmen är både trygg och enkel!

IMG 20210215 202002 577

Ökade kostnader men även vinnare i ny taxastruktur

Från och med den 1 februari 2023 kommer en ny elnätstaxa träda i kraft som innebär en höjning av elnätsavgiften. Förändringen påverkar kunderna som följer: Lägenhetskunder får en ny fast avgift på 42 kr/månad ink. moms. Övriga abonnenter får en energiavgift på 15 öre ink. moms per förbrukad kWh. För solproducenter ökar nätnyttan från 6 […]
Läs mer
Winter Landscape G07f701713 1920

Du som stänger av strömmen på sommarstugan – använd din elmätare!

Här kommer ett viktigt tips till dig som planerar att stänga sommarstugan för vintern: stäng inte av inkommande strömmen genom att ta ur propparna eller genom att använda huvudströmbrytaren! Använd i stället din nya smarta elmätares funktion för att stänga av strömmen inne i huset!   Nu under hösten är det många som stänger sina […]
Läs mer
Received 3218054168416368

Nya telefontider

Kundtjänst kommer framöver enbart ha telefontid måndag till torsdag kl. 08-15. Orsaken är den enormt höga belastningen där ökat antal samtal och mejl innebär ökad administration. Så för att hinna med att lägga in era ärenden måste vi tyvärr stänga telefonen på fredagar. Det går fortfarande bra att mejla alla dagar i veckan och vår […]
Läs mer

SHE – ETT ELBOLAG MED FÖRNYBAR ENERGI OCH GRÖN EL

Sedan år 1973 har vi försett hushåll och byggnader med el och fjärrvärme, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. När vi startade vår verksamhet var förnybar energi inte ett lika vanligt förekommande begrepp, Men sedan många år tillbaka har det varit helt naturligt för oss att endast sälja fossilfri förnybar energi. Vårt fokus är att du som kund, privat eller företag, ska känna dig trygg när du väljer oss som elbolag. Vi på SHE brukar kalla oss för en lokal leverantör med nationell marknad, då många av de som arbetar hos oss även bor och lever i Sala och Heby kommuner. Vi vill ge dig en personlig och trygg känsla.

Förnybar energi och grön el har en positiv påverkan på miljön och den planet vi i framtiden ska lämna över till kommande generationer. Förnybar el och energi framställs nämligen från energikällor som hela tiden förnyar sig såsom vind, vatten, sol och biobränsle och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Vindkraft får energi från vinden, vattenverk från vatten och biobränsle kan framställas av olika typer av växter och växtdelar. Eftersom detta sker genom naturliga processer lämnar de inte lika stora avtryck på vår planet som exempelvis fossilt bränsle eller kärnkraft.

Bluewater Sweden 7EekldXjkw0 Unsplash 700x467

VÄLJ EN ELLEVERANTÖR MED ATTRAKTIVA PRISER

Kari Shea QfAX7 Xjxm4 Unsplash 700x468

Med SHE som elleverantör kan du lita på att alltid få värme och el som är 100 % förnybar. Genom vårt flexibla kraftvärmeverk kan vi utnyttja flera olika bränslen beroende på tillgång och pris och på så sätt erbjuda en prisnivå som är betydligt mer attraktiv än andra uppvärmningsformer. SHE-El är antingen lokalt producerad i SHEs eget kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad från vattenkraft eller producerad med hjälp av solen.

Teckna ditt elavtal hos oss och välj det elområde och den typ av byggnad som du bor i. Efter det får du förslag presenterade för att du enkelt ska kunna välja det avtal som är mest förmånligt för dig. Vi har inga fasta avgifter och du kan enkelt se hur priserna sett ut under det gångna året. Välkommen till ett hållbart och långsiktigt elhandelsbolag där vi lägger stort fokus på våra kunder och att kunna erbjuda förnybar el och fjärrvärme.