SHE 50 A╠er 1000px 250x128Välkommen till ett miljövänligt energibolag

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

All el vi säljer är förnybar

Lightbulb Black

Vi arbetar aktivt för den gröna omställningen

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Symbol för SHE

Solel

I våra paket ingår solcellsmoduler, montagedetaljer och växelriktare. Vi anpassar effekten och utformningen på anläggningen efter vad som passar dina förutsättningar bäst.

Symbol för att teckna elavtal

Teckna elavtal

Vi ser till att du alltid får 100% förnybar energi till både måsten och nöjen i vardagen. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft så att du med gott samvete kan njuta av en bekväm tillvaro.

Sheab Icon Varme E1617878784835

Värme

Vi levererar fjärrvärme som kommer från 100% lokala förnybara bränslen. Fjärrvärme är det enkla, kostnadseffektiva sättet att värma din fastighet.

Vinter

Systemfel gav vinterpris på sommarmånad

Vi har uppmärksammat att det för April månad har debiterats fel pris för en stor del utav våra fjärrvärmekunder. April är en sommarmånad men pga ett systemfel så har den debiterats som en vintermånad. Detta är väldigt olyckligt och vi kommer att åtgärda detta på nästkommande faktura. Detta görs genom att nästkommande faktura räknar om […]
Läs mer
Element 1

Senarelagd prismodellsförändring fjärrvärme

Vi annonserade under februari månad att vi den 1:a Maj hade för avsikt att genomföra en prishöjning och prismodellsförändring för privatpersoner och företag. Det är sedan det utskicket flera privatpersoner som begärt förhandling. I den förhandlingen påtalades en syn om orättvis prismodell för mindre förbrukare och att vi på SHE saknar kritisk information som måste […]
Läs mer

SHE – ETT ELBOLAG MED FÖRNYBAR ENERGI OCH GRÖN EL

Sedan år 1973 har vi försett hushåll och byggnader med el och fjärrvärme, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. När vi startade vår verksamhet var förnybar energi inte ett lika vanligt förekommande begrepp, Men sedan många år tillbaka har det varit helt naturligt för oss att endast sälja fossilfri förnybar energi. Vårt fokus är att du som kund, privat eller företag, ska känna dig trygg när du väljer oss som elbolag. Vi på SHE brukar kalla oss för en lokal leverantör med nationell marknad, då många av de som arbetar hos oss även bor och lever i Sala och Heby kommuner. Vi vill ge dig en personlig och trygg känsla.

Förnybar energi och grön el har en positiv påverkan på miljön och den planet vi i framtiden ska lämna över till kommande generationer. Förnybar el och energi framställs nämligen från energikällor som hela tiden förnyar sig såsom vind, vatten, sol och biobränsle och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Vindkraft får energi från vinden, vattenverk från vatten och biobränsle kan framställas av olika typer av växter och växtdelar. Eftersom detta sker genom naturliga processer lämnar de inte lika stora avtryck på vår planet som exempelvis fossilt bränsle eller kärnkraft.

Bluewater Sweden 7EekldXjkw0 Unsplash 700x467

VÄLJ EN ELLEVERANTÖR MED ATTRAKTIVA PRISER

Kari Shea QfAX7 Xjxm4 Unsplash 700x468

Med SHE som elleverantör kan du lita på att alltid få värme och el som är 100 % förnybar. Genom vårt flexibla kraftvärmeverk kan vi utnyttja flera olika bränslen beroende på tillgång och pris och på så sätt erbjuda en prisnivå som är betydligt mer attraktiv än andra uppvärmningsformer. SHE-El är antingen lokalt producerad i SHEs eget kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad från vattenkraft eller producerad med hjälp av solen.

Teckna ditt elavtal hos oss och välj det elområde och den typ av byggnad som du bor i. Efter det får du förslag presenterade för att du enkelt ska kunna välja det avtal som är mest förmånligt för dig. Välkommen till ett hållbart och långsiktigt elhandelsbolag där vi lägger stort fokus på våra kunder och att kunna erbjuda förnybar el och fjärrvärme.

Inställningar för cookies