Välkommen till ett miljövänligt energibolag

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

All el vi säljer är förbybar

Lightbulb Black

Vi har inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Symbol för SHE

Solel

I våra paket ingår solcellsmoduler, montagedetaljer och växelriktare. Vi anpassar effekten och utformningen på anläggningen efter vad som passar dina förutsättningar bäst.

Symbol för att teckna elavtal

Teckna elavtal

Vi som elleverantör har inga fasta avgifter. Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.

Sheab Icon Varme E1617878784835

Värme

Vi levererar fjärrvärme som kommer från 100% lokala förnybara bränslen. Vi har inga fasta avgifter utan du betalar för den värme du använder. Fjärrvärmen är både trygg och enkel!

Foto Paneler Scaled

Hej Solproducent!

På grund av ett misstag i vår hantering av elpriskompensationen så har inte alla solproducenter fått sin ersättning utbetald den här månaden. Alla kommer få sin ersättning senast i juni. Vi ber om ursäkt för detta och om ni har några frågor så är ni varmt välkomna att kontakta kundtjänst på 0224-576 10.
Läs mer
IMG 0765 Scaled

Prishöjning Fjärrvärme 1/9

Sala Heby Energi genomför en extra höjning av fjärrvärmepriset med 4 % from 1/9 2022. Driftingenjör på affärsområde Värme tillsammans med vice VD jobbar med att säkra upp det bränsle vi behöver för distribution av fjärrvärmeenergi efter sommaren. I det arbetet har vi snart gått i mål. Kriget i Ukraina har medfört kraftiga prisökningar kopplade…
Läs mer
Light Bulbs G000d0775f 1280

Har du timavtal….?

ELHANDELSKUNDER: Du som är elhandelskund hos oss och har timavtal har fått en felaktig faktura i april för mars månads förbrukning. Dina värden för 20 mars och 27 mars har helt uteblivit på fakturan, orsaken är ett systemfel. Det här kommer att justeras på fakturan som ni får nu i maj. Observera att detta endast…
Läs mer

SHE – ETT ELBOLAG MED FÖRNYBAR ENERGI OCH GRÖN EL

Sedan år 1973 har vi försett hushåll och byggnader med el och fjärrvärme, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. När vi startade vår verksamhet var förnybar energi inte ett lika vanligt förekommande begrepp, Men sedan många år tillbaka har det varit helt naturligt för oss att endast sälja fossilfri förnybar energi. Vårt fokus är att du som kund, privat eller företag, ska känna dig trygg när du väljer oss som elbolag. Vi på SHE brukar kalla oss för en lokal leverantör med nationell marknad, då många av de som arbetar hos oss även bor och lever i Sala och Heby kommuner. Vi vill ge dig en personlig och trygg känsla.

Förnybar energi och grön el har en positiv påverkan på miljön och den planet vi i framtiden ska lämna över till kommande generationer. Förnybar el och energi framställs nämligen från energikällor som hela tiden förnyar sig såsom vind, vatten, sol och biobränsle och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Vindkraft får energi från vinden, vattenverk från vatten och biobränsle kan framställas av olika typer av växter och växtdelar. Eftersom detta sker genom naturliga processer lämnar de inte lika stora avtryck på vår planet som exempelvis fossilt bränsle eller kärnkraft.

Bluewater Sweden 7EekldXjkw0 Unsplash 700x467

VÄLJ EN ELLEVERANTÖR MED ATTRAKTIVA PRISER

Kari Shea QfAX7 Xjxm4 Unsplash 700x468

Med SHE som elleverantör kan du lita på att alltid få värme och el som är 100 % förnybar. Genom vårt flexibla kraftvärmeverk kan vi utnyttja flera olika bränslen beroende på tillgång och pris och på så sätt erbjuda en prisnivå som är betydligt mer attraktiv än andra uppvärmningsformer. SHE-El är antingen lokalt producerad i SHEs eget kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad från vattenkraft eller producerad med hjälp av solen.

Teckna ditt elavtal hos oss och välj det elområde och den typ av byggnad som du bor i. Efter det får du förslag presenterade för att du enkelt ska kunna välja det avtal som är mest förmånligt för dig. Vi har inga fasta avgifter och du kan enkelt se hur priserna sett ut under det gångna året. Välkommen till ett hållbart och långsiktigt elhandelsbolag där vi lägger stort fokus på våra kunder och att kunna erbjuda förnybar el och fjärrvärme.