Avbrottsersättning

Många av er som bor i Sala och Heby kommuner är automatisk kunder hos oss, eftersom det är vi som äger, driver och underhåller elnätet i stora delar av kommunerna.
Lightbulb Black

Följer höga krav på driftsäkerhet

Lightbulb Black

Lokalkännedom

Lightbulb Black

Leveranssäkerhet på 99,9 %

Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

Beräkning av avbrottsersättning

 • Om du har haft avbrott mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar utgår ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst      1 000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar utgår ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 2000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar utgår ersättning med 62,5 procent men minst 3000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar utgår ersättning med 87,5 procent men minst 4000 kr.
 • Om du haft avbrott mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar utgår ersättning med 112,5 procent men minst 5000 kronor, och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden. 

Jämkningsregler

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

 • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget
 • Om överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.
IMG 20210215 202002 493 700x700
IMG_20210918_143233_137

Undantag

Under vissa begränsade förutsättningar har elanvändaren inte rätt till ersättning trots ett avbrott:

 • Om avbrottet beror på försummelse av elanvändaren.
 • Om elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet.
 • Om felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll. 
 • Om avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet.
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies