Trädfällning

Finns det någon elledning som står i farlig närhet till trädet vill vi att du kontaktar oss.
Lightbulb Black

Säkerhet

Lightbulb Black

Minskade avbrott

Lightbulb Black

Trygg leverans

Ska du fälla träd nära SHE Elnät AB:s ledning?

Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka/samordna att vår elledning inte kommer till skada. Vi övervakar arbetet kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett säkert sätt.
Bevakning/samordning kan du beställa genom våran driftledare 0224-576 00

  • Om du fäller träd på våra ledningar eller skadar elkablar vid schaktning, kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.
  • Bevakning/samordning är kostnadsfri, kontakta oss senast sju arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

På grund av hög arbetsbelastning med många nyanslutningar och upprustning av elnätet så genomför SHE Elnät inte själva trädfällningen. Behöver du hjälp med trädfällningen anlitar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Naturbild sommar
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies