Trädfällning

  • Säkerhet
  • Minskade avbrott
  • Trygg leverans

Ska du fälla träd?

Finns det någon elledning som står i farlig närhet till trädet vill vi att du kontaktar oss.

 

emblem2017Tbild emblem2017

Trädfällning

Ska du fälla träd nära SHE Elnät AB:s ledning?
Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka/samordna att vår elledning inte kommer till skada. Vi övervakar arbetet kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett säkert sätt.
Bevakning/samordning kan du beställa genom våran driftledare 0224-57622

·         Om du fäller träd på våra ledningar eller skadar elkablar vid schaktning, kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.

·         Bevakning/samordning är kostnadsfri, kontakta oss senast sju arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

På grund av hög arbetsbelastning med många nyanslutningar och upprustning av elnätet så genomför SHE Elnät inte själva trädfällningen. Behöver du hjälp med trädfällningen anlitar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Skada Elnät 250x125

Trad E1534841081172 700x401