Vad kostar elnätet hos SHE?

  • Möjlighet att påverka
  • Marknadsmässiga priser
  • Spar du el, spar du pengar

Håller du nere din förbrukning, påverkar det även kostnaden för elnätet.

Här nedan ser du priserna för de olika tarifferna.

Nätpriser

Nätpriser fro.m. 1 januari 2018

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Många av SHEs kunder har effekttariff, det vill säga kunden betalar för den eleffekt, mätt i kW, som kunden nyttjar. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Effekttariff

Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.

Alla priser ink moms

Amperstorlek
Årsavgift kr/år
Överföringsavgift kr/kW
Energiskatt öre/kWh
16 A
1 010
104.00/43,00
41,38
20 A
1 675
104.00/43,00
41,38
25 A
2 280
104.00/43,00
41,38

Effekttariffen beräknas på de tre högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov – Mars vardagar kl 7-19 104,00 kr/kW inkl moms
April – Okt vardagar kl 7-19 43,00 kr/kW inkl moms

Lägenhetstariff

Alla priser ink moms

Amperstorlek Årsavgift kr/år Överföringsavgift öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhet
0
76,00
41,38

Myndighetsavgifter tillkommer
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.Det finns tre typer av myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms (9,50 kr exkl moms)
  • Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms)
  • Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)
    (Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).

Jämförelse nätavgifter inom regionen

Villa med 20 A och 20 000 kWh
Alla priser ink moms

SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 1675 6050 4567 2520
Energiavgift (kWh) 0 6800 4626 4626
Effektavgift1) (kW) 4658 0 0 0
Summa Elnätsavg.2) 6333 12850 9193 7146

1) Effektavgiften är baserad på våra kunder. (Effektuttag 6,36 kW under vintermånader och 3,85 kW under sommarmånader)
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.

Lägenhetstariff med 1700 kWh 1)

Alla priser ink moms

SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 0 1840 1317 1020
Energiavgift (kWh) 1292 578 393 393
Summa Elnätsavg.2) 1292 2418 1710 1413

1) Baserat på våra lägenhetskunders medelförbrukning.
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.