Vad kostar elnätet hos SHE?

  • Möjlighet att påverka
  • Marknadsmässiga priser
  • Spar du el, spar du pengar

Håller du nere din förbrukning, påverkar det även kostnaden för elnätet.

Här nedan ser du priserna för de olika tarifferna.

emblem2017Tbild emblem2017

Nätpriser

Nätpriser fr.o.m. 1 april 2020

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Många av SHEs kunder har effekttariff, det vill säga kunden betalar för den eleffekt, mätt i kW, som kunden nyttjar. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Effekttariff

Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.

Skillnaden på energi och effekt förklaras här.

Alla priser ink moms

Amperstorlek
Årsavgift kr/år
Överföringsavgift kr/kW
Energiskatt öre/kWh*
16 A
1 600
135,00/56,00
44,50
20 A
2 500
135,00/56,00
44,50
25 A
3 250
135,00/56,00
44,50

Energiskatt från och med 1 januari 2021.

Effekttariffen beräknas på de tre högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov – Mars vardagar kl 7-19 135,00 kr/kW inkl moms
April – Okt vardagar kl 7-19 56,00 kr/kW inkl moms

Lägenhetstariff*

Alla priser ink moms

Amperstorlek Årsavgift kr/år Överföringsavgift öre/kWh Energiskatt öre/kWh*
Lägenhet
0
98,75
44,50

Energiskatt från och med 1 januari 2021.

Myndighetsavgifter tillkommer
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter. Det finns tre typer av myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift: 12,81 kronor/år inklusive moms (10,25 kr exkl moms)
  • Elberedskapsavgift:49 kronor/år inklusive moms (39,20kr exkl moms)
  • Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor/år inklusive moms (4,35 kr exkl moms)
    (Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).

*Benämningen Lägenhet i prislistan avser en särskild säkringstariff för bostadslägenheter med huvudsäkring 16, 20 eller 25 Ampere i ett flerbostadshus med minst fyra bostadslägenheter i samma byggnad som är anslutna med en gemensam serviskabel. Lägenhetstariffen gäller även om det är tre bostadslägenheter och ytterligare ett abonnemang i byggnaden med gemensam serviskabel. Om fastighetsägaren tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov som ar anslutet via en annan serviskabel gäller lägenhetstariff även om det är tre bostadslägenheter i byggnaden. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för bostadslägenheter som uppfyller dessa villkor och normalt har en elanvändning på högst 8 000 kWh per år.

 

Jämförelse nätavgifter inom regionen fr.o.m. 1 februari 2019

Villa med 20 A och 20 000 kWh Alla priser ink moms

SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 2500 6050 4567 3420
Energiavgift (kWh) 0 6800 4626 4500
Effektavgift1) (kW) 6199 0 0 0
Summa Elnätsavg.2) 8699 12850 9193 7920

1) Effektavgiften är baserad på våra kunder. (Effektuttag 6,82 kW under vintermånader och 4,07 kW under sommarmånader)
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.

Lägenhetstariff med 1700 kWh 1)

Alla priser ink moms

SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 0 1840 1317 1230
Energiavgift (kWh) 1676 578 393 383
Summa Elnätsavg.2) 1676 2418 1710 1613

1) Baserat på våra lägenhetskunders medelförbrukning.
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.