Nätpriser

Håller du nere din förbrukning, påverkar det även kostnaden för elnätet.
Här nedan ser du priserna för de olika tarifferna.
Lightbulb Black

Möjlighet att påverka

Lightbulb Black

Marknadsmässiga priser

Lightbulb Black

Spar du el, spar du pengar

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Många av SHEs kunder har effekttariff, det vill säga kunden betalar för den eleffekt, mätt i kW, som kunden nyttjar. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Elledningar och elledningsgata tagit ovanifrån

Effekttariff

Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.

Skillnaden på energi och effekt förklaras här.

Energiskatt från och med 1 januari 2021.

Effekttariffen beräknas på de tre högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov – Mars vardagar kl 7-19 135,00 kr/kW inkl moms
April – Okt vardagar kl 7-19 56,00 kr/kW inkl moms

Alla priser ink moms

Amperstorlek
Årsavgift kr/år
Överföringsavgift kr/kW
Energiskatt öre/kWh*
16 A
1 600
135,00/56,00
44,50
20 A
2 500
135,00/56,00
44,50
25 A
3 250
135,00/56,00
44,50

Alla priser ink moms

Amperstorlek
16 A
20 A
25 A
Årsavgift kr/år
1 600
2 500
3 250
Överföringsavgift kr/kW
135,00/
56,00
135,00/
56,00
135,00/
56,00
Energiskatt öre/kWh*
44,50
44,50
44,50

Lägenhetstariff*

Energiskatt från och med 1 januari 2021.

Myndighetsavgifter tillkommer
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter. Det finns tre typer av myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift: 12,81 kronor/år inklusive moms (10,25 kr exkl moms)
  • Elberedskapsavgift:49 kronor/år inklusive moms (39,20kr exkl moms)
  • Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor/år inklusive moms (4,35 kr exkl moms)
    (Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).

*Benämningen Lägenhet i prislistan avser en särskild säkringstariff för bostadslägenheter med huvudsäkring 16, 20 eller 25 Ampere i ett flerbostadshus med minst fyra bostadslägenheter i samma byggnad som är anslutna med en gemensam serviskabel. Lägenhetstariffen gäller även om det är tre bostadslägenheter och ytterligare ett abonnemang i byggnaden med gemensam serviskabel. Om fastighetsägaren tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov som ar anslutet via en annan serviskabel gäller lägenhetstariff även om det är tre bostadslägenheter i byggnaden. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för bostadslägenheter som uppfyller dessa villkor och normalt har en elanvändning på högst 8 000 kWh per år.

Alla priser ink moms

Alla priser ink moms

Amperstorlek Årsavgift kr/år Överföringsavgift öre/kWh Energiskatt öre/kWh*
Lägenhet
0
98,75
44,50
Amperstorlek
Lägenhet
Årsavgift kr/år
0
Överföringsavgift öre/kWh
98,75
Energiskatt öre/kWh*
44,50

Jämförelse nätavgifter inom regionen fr.o.m. 2021-06-01

Villa med 20 A och 20 000 kWh/år

Alla priser ink moms.

SHE Elnät
Vattenfall (tariff E4)
Upplands Energi
Mälarenergi
Fast avgift/år
2500
5485
4567
3360
Energiavgift (kWh)
0
6100
4626
5000
Effektavgift1(kW)
5739
0
0
0
Summa elnätsavgift
8239
11585
9193
8360

1) Effektavgiften är baserad på SHEs medelkund med 20 A och 20 0000 kWh/år. Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.

Lägenhetstariff med 1700 kWh/år

Alla priser ink moms.

SHE Elnät
Vattenfall (tariff E4)
Upplands Energi
Mälarenergi
Fast avgift/år
0
1665
1317
1200
Energiavgift (kWh)
1679
518,5
393
425
Summa elnätsavgift
1679
2183,5
1710
1625

Baserat på våra lägenhetskunders medelförbrukning. Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.

Villa med 20 A och 20 000 kWh/år

Alla priser ink moms.

Fast avgift/
år
Energi-
avgift
(kWh)
Effekt-
avgift
(kW)
Summa
elnäts-
avgift
SHE
Elnät
2500
0
5739
8239
Vattenfall
(tariff E4)
5485
6100
0
11585
Upplands
Energi
4567
4652
0
9193
Mälarenergi
3360
500
0
8360

1) Effektavgiften är baserad på SHEs medelkund med 20 A och 20 0000 kWh/år. Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.

Lägenhetstariff med 1700 kWh/år

Alla priser ink moms.

Fast avgift/
år
Energi-
avgift
(kWh)
Summa
elnäts-
avgift
SHE
Elnät
0
1679
1679
Vattenfall
(tariff E4)
1665
518,5
2183,5
Upplands
Energi
1317
393
1710
Mälarenergi
1200
425
1625

1) Effektavgiften är baserad på SHEs medelkund med 20 A och 20 0000 kWh/år. Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.

Kontakta oss om du har frågor