Varför ska din el komma från SHE?

  • 100 % förnybar el
  • Inga fasta avgifter
  • Personlig service

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Elavtal för företag

Teckna elavtal till företag

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt. SHE erbjuder både rörliga och fasta elprisavtal. Inga fasta avgifter, månadsavgifter eller liknande tillkommer!

Det rörliga prisavtalet är ett avtal utan bindningstid (en månads uppsägning). Det fasta elavtalet är på 1 eller 3 år. Företag med förbrukning överstigande 50.000 kWh/år rekommenderas att begära en offert.

Den billigaste elen

är den el som inte används. Vi har inga fasta avgifter vilket innebär att om ni gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på er elkostnad.

All el vi säljer är 100 % förnybar

Ni kan känna er trygga, all el vi säljer är helt förnybar. Antingen är det vattenkraftproducerad el, s.k. EPD-el eller lokalt producerad bio-el , vi har också en del solproducerad el, bra va!

Här kan ni teckna elavtal direkt

Kontakta oss