Kraftvärmeverket Silververket

Vi har gått från fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.
Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Lokalt producerad

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Kraftvärmeverket Silververket

Kraftvärmeverket Silververket invigdes år 2000.
Kraftvärmeverket är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producera kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar man alltså här en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80–90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent. Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som ”blir över” vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät.
Salaanlaggningen 2009 09 30 008 700x1050
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies