Driftavbrott/felanmälan

Driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Planerade avbrott

Inga planerade driftavbrott

Pågående fjärrvärmearbeten

Sala:

Emmylund – Bråstaborg. Arbete pågår, beräknas vara klar under december

Fridhemsgatan: Beräknas pågå november – december

utmed Saladammsvägen: Beräknas pågå December 2022 – maj 2023

 

Ransta:

Kärrbäcksbovägen till Ringvägen. Arbete beräknas pågå november – december.

 

Heby:

Kapellgatan: Arbete pågår, beräknas vara klart under december

Gamla Starforsvägen: Arbete pågår, beräknas vara klart under december

 

Möklinta:

Möklinta skola: Arbete pågår V.48-49.

 

Driftstopp 700x419

Felanmälan

0224 – 576 00

Telefon öppen måndag-fredag mellan
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Akuta ärenden under lunchtid: 0224-576 35

Övrig tid:

Mer information finns under

Felanmälan solel:

Felanmälan övrigt:

Kontakta oss om du har frågor