Driftavbrott/felanmälan

Driftstörningar

Inga driftstörningar

Planerade avbrott

Allévägen Morgongåva, uppdatering av fjärrvärmenätet. Grävning har påbörjats.

Driftstopp 700x419

Felanmälan

0224 – 576 00

Telefon öppen måndag-fredag mellan
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Övrig tid:

Mer information finns under

Kontakta oss om du har frågor