Driftavbrott/felanmälan

Driftstörningar

Planerade arbeten:

Under vecka 1-8 kommer SHE att bedriva röjningsarbete intill våra ledningsgator. Därför kan ni komma att träffa på vår personal ute i skogen längs våra ledningar. Kvistning, markröjning samt borttagning av riskträd i sidområden kommer att utföras. På tomtmark är vi försiktiga.

Planerade avbrott

Pågående fjärrvärmearbeten

Sala:

Emmylund: Arbete pågår.

Schakt utmed Saladammsvägen: Beräknas pågå December 2022 – maj 2023

Ransta:

Kärrbäcksbovägen till Ringvägen. Arbete beräknas klart under februari.

 

Felanmälan

0224 – 576 00

Telefon öppen måndag-fredag mellan
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

 

 

Övrig tid:

Mer information finns under

Felanmälan solel:

Felanmälan övrigt:

Kontakta oss om du har frågor