Driftavbrott/felanmälan

Driftstörningar

Inga driftstörningar

Planerade avbrott

Allévägen Morgongåva, uppdatering av fjärrvärmenätet. Grävning har påbörjats.

 

 

MORGONGÅVA. 

Sala-Heby Energi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet, vilket

kommer att påverka leveransen av fjärrvärmen till er fastighet. Det gäller

värme och varmvatten. Kallvatten påverkas ej.

Fastighetsägare ansvarar för att meddela hyresgäster och

bostadsrättsinnehavare.

Datum för arbete: 2022-05-25

Tidpunkt för arbete: kl. 07.00 – 17.00

Driftstopp 700x419

Felanmälan

0224 – 576 00

Telefon öppen måndag-fredag mellan
kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Övrig tid:

Mer information finns under

Kontakta oss om du har frågor