Avtalsvillkor och fjärrvärmelagen

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.
Lightbulb Black

100% Förnybar

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Fjärrvärmelagen

2008 antog riksdagen en helt ny fjärrvärmelag som ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. Senare uppdaterades reglerna på nytt år 2023.

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling. den senaste uppdateringen innebär även att du kan se fjärrvärmens energimix på din faktura och normalårskorrigering tillsammans med din förbrukning på Mina sidor.

Lagen ställer bland annat ökade krav på avtalen för fjärrvärme. Allmänna avtalsvillkoren hittar du längst ner på denna sida.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen

Rådgivning

För att få oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder rekommenderar vi att kontakta er kommuns Energi och klimatrådgivare: Sala kommun, Heby kommun

IMG 0765 700x467

Kundklagomål

Vid kundklagomål är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller SHEs kundombud telefon 0224-57604.

SHE Diagram Varme V2 For 2023 E1715857682878
Skärmbild 2023-06-30 132227
Läs mer om våra utsläpp, miljövärden och vårt hållbarhetsarbete här.
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies